PIGEKORET

Kunne du tænke dig at synge i kirkens dygtige Pigekor?  smileyog er du fyldt 13 år?  så se her:

Pigekoret ledes af Organist Rikke Juul Morild, og vi holder korprøve torsdage kl. 15.30-17.30 i Vordingborg Kirke. Korprøverne følger skoleåret, og der er mødepligt. 

Det er ganske gratis at synge i koret, og det er et musikalsk tilbud til dig, hvor du vil få sang- og musik undervisning, du vil også få en masse spændende musikoplevelser og være en del af et dejligt korfællesskab.

Pigekoret synger mindst 2 koncerter om året i Vordingborg Kirke, ligeledes synger koret også ved andre lejligheder f.eks. musikgudstjenester samt giver udenbys koncerter.

Vores repertoire er en bred vifte af musikgenrer, vi synger alt fra kirkemusik til sange fra den danske sangskat samt udenlandske sange.

Er det lige noget for dig,smiley så kontakt: organist Rikke Juul Morild tlf.: 2216 9777 eller mail: organistrikkejuulmorild@gmail.com